2023 18-Day Campaign to End Violence Against Women

Isang malaking pasasalamat sa lahat ng sumuporta sa 18-Day Campaign to End Violence Against Women! Sa inyong pakiki-isa, napapalakas natin ang adbokasiya na mawakasan ang karahasan laban sa kababaihan.
Muli, maraming salamat! Patuloy nating isulong ang isang #VAWFreePH!

Make an appointment

SMART: 0947-8973-348
GLOBE: 0917-7079-324

Regional Director: TONI JUNE A. TAMAYO

Address: Diosdado Macapagal Government Center, Maimpis, City of San Fernando, Pampanga Philippines

Copyright © 2012. Official Website of Technical Education and Skills Development - Central Luzon Office. All rights reserved.

Official Website of Technical Education and Skills Development