“And when we talk of training, that is TESDA”


Iyan ang mga salitang binitiwan ni TESDA Secretary Isidro S. Lapena Sid Lapeña patungkol sa papel ng TESDA sa ating mga kababayan.
Sabay-sabay natin panoorin at tunghayan ang mga panayam ng mga TESDA scholars at graduates na sumailalim sa iba’t-ibang training qualifications mula sa TESDA at kung paano sila nito natulungan sa pag-asenso at pag-abante patungo sa pag-abot ng kanilang mga pangarap.
Sa TESDA, abot lahat ang ating mga kababayan na gusto matuto ng mga bagong skills at makamit ang kanilang mga pangarap.
#TESDAAbotLahat

Make an appointment

SMART: 0947-8973-348
GLOBE: 0917-7079-324

Regional Director: TONI JUNE A. TAMAYO

Address: Diosdado Macapagal Government Center, Maimpis, City of San Fernando, Pampanga Philippines

Copyright © 2012. Official Website of Technical Education and Skills Development - Central Luzon Office. All rights reserved.

Official Website of Technical Education and Skills Development