MAGING BIDA SA TRABAHO!


Alamin ang tamang mga steps upang mapantiling ligtas ang sarili, mga ka-opisina, at ang iyong pamilya kahit na ikaw ay pumapasok sa trabaho!
Sundin ang mga KERI TIPS na ito dahil kahit sa harap ng mga bagong variant, you can #BIDASolusyon Plus sa COVID-19!

Make an appointment

SMART: 0947-8973-348
GLOBE: 0917-7079-324

Regional Director: TONI JUNE A. TAMAYO

Address: Diosdado Macapagal Government Center, Maimpis, City of San Fernando, Pampanga Philippines

Copyright © 2012. Official Website of Technical Education and Skills Development - Central Luzon Office. All rights reserved.

Official Website of Technical Education and Skills Development