Makiisa sa pagdiriwang ng ika-dalawampu’t pitong taon ng Technical Education and Skills Development Authority (TESDA)

Makiisa sa pagdiriwang ng ika-dalawampu’t pitong taon ng Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) na may temang: Pagbangon, Pag-asa, at Pag-abante sa Bente Syete.

Sa kabila ng pandemya, mga bagyo, at iba pang mga krisis, ang TESDA ay patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa iba’t ibang sulok ng bansa sa pamamagitan ng pagbibigay serbisyo at pagpapatupad ng mga programa na magpapaunlad ng mga kasanayan at kaalaman sa ating mga kababayan.

#TESDAAbotLahat

Make an appointment

SMART: 0947-8973-348
GLOBE: 0917-7079-324

Regional Director: TONI JUNE A. TAMAYO

Address: Diosdado Macapagal Government Center, Maimpis, City of San Fernando, Pampanga Philippines

Copyright © 2012. Official Website of Technical Education and Skills Development - Central Luzon Office. All rights reserved.

Official Website of Technical Education and Skills Development