Mula seminaryo hanggang barko, sa tekbok tunay ang asenso

Sa kanyang murang edad, si JR Edora ay maituturing na isang buhay na patotoo sa milyun-milyong kabataan na natulungan at umasenso sa pamamagitan ng mga programa ng TESDA.

Nakapagtapos man siya ng kolehiyo at nagsisilbi na bilang Pastor sa kanilang simbahan, hindi niya kailanman ikinahiya ang pagpasok sa TESDA. Sa halip ay ginawa niyang ehemplo and sarili sa mga kabataan na hindi lamang sa kinagisnang antas ng buhay nakasalalay ang magandang kinabukasan, kung hindi sa kung paano mo pagyayamanin ang galling at talento na kaloob sa iyo ng Diyos.

Pumasok siya sa iba’t-ibang pagsasanay sa TESDA – Automotive Servicing (NCII), Building Wiring Installation (BWI NCII), Shielded Metal Arc Welding NCII, at Lathe Machine Operation mula 2008-2010 na naging susi upang malinang niya ng husto ang kanyang kakayahan. Sa tulong din ng Trainers Methodology Course ng TESDA, nagkaroon siya ng pagkakataong maibahagi ang kanyang kaalaman sa pamamagitan ng pagtuturo ng BWI sa Renaissance Healthcare Institute sa Masinloc, Zambales noong 2010 kung saan tumanggap siya ng P16,000 sahod kada buwan.

Naging tatlong ulit ang laki nito ng siya’y nangibang bansa noong 2011 nang matanggap siya bilang pipe fitter sa Saga Shipping Company. Mula sa P64,500, ngayon ay P73,100 na ang kanyang buwanang sahod. Hindi man siya inhinyero, pinatunayan ni JR na ang TATAK ng TESDA, sa pamamagitan ng National Certificate, ay isang napaka-epektibong paraan upang makilala sa ang husay at galing ng mga Pilipino.

Make an appointment

SMART: 0947-8973-348
GLOBE: 0917-7079-324

Regional Director: TONI JUNE A. TAMAYO

Address: Diosdado Macapagal Government Center, Maimpis, City of San Fernando, Pampanga Philippines

Copyright © 2012. Official Website of Technical Education and Skills Development - Central Luzon Office. All rights reserved.

Official Website of Technical Education and Skills Development