The survey will run from April 07 to June 30, 2022


#TESDAAlert
Extended na, hanggang June 30, 2022!
Ang TESDA at International Labor Organization (ILO), ay nagsasagawa ng survey sa mga mapipiling indibidwal na kumuha ng TESDA National Assessment mula sa taong 2014 hanggang 2021.
Maaring ma-contact ang mga mapipili sa pamamagitan ng kanilang mobile phone, email, at iba’t ibang messaging apps. Para sa higit pang mga detalye, tingnan lang ang post sa ibaba. 👇
Maraming salamat sa inyong kooperasyon at suporta! 💙
#TESDAAbotLahat

Make an appointment

SMART: 0947-8973-348
GLOBE: 0917-7079-324

Regional Director: TONI JUNE A. TAMAYO

Address: Diosdado Macapagal Government Center, Maimpis, City of San Fernando, Pampanga Philippines

Copyright © 2012. Official Website of Technical Education and Skills Development - Central Luzon Office. All rights reserved.

Official Website of Technical Education and Skills Development