Toolkit Unboxing na nakukuha ng mga Iskolar ng Cookery NC II

#TESDAToolkitUnboxing
Libreng training na, may libreng kagamitan pa! 🤩📦
Samahan niyo kaming manood ng isa nanamang episode ng toolkit unboxing na nakukuha ng mga iskolar ng Cookery NC II sa ilalim ng Special Training for Employment Program (STEP).
Sa TESDA hindi lamang kaalaman at kasanayan ang ating naibabahagi, may mga kagamitan na matatanggap ang mga iskolar para makapagsimula sila ng kabuhayan at sariling negosyo.
#iTESDANatinYan

Make an appointment

SMART: 0947-8973-348
GLOBE: 0917-7079-324

Regional Director: TONI JUNE A. TAMAYO

Address: Diosdado Macapagal Government Center, Maimpis, City of San Fernando, Pampanga Philippines

Copyright © 2012. Official Website of Technical Education and Skills Development - Central Luzon Office. All rights reserved.

Official Website of Technical Education and Skills Development