Upang matugunan ang malaking pangangailangan para sa mga call center agent, hinihikayat ni Deputy Director General Aniceto John Bertiz III na kumuha ng Call Center Training course


Upang matugunan ang malaking pangangailangan para sa mga call center agent, hinihikayat ni Deputy Director General Aniceto John Bertiz III na kumuha ng Call Center Training course na ipinagkakaloob ng TESDA ng libre at maaari pa kayong makatanggap ng allowance habang nag-aaral.
#KaalamanKakayahanKabuhayan
#TESDAAbotLahat
#BisyoangMagserbisyo
#AksyonHindiSalita

Make an appointment

SMART: 0947-8973-348
GLOBE: 0917-7079-324

Regional Director: TONI JUNE A. TAMAYO

Address: Diosdado Macapagal Government Center, Maimpis, City of San Fernando, Pampanga Philippines

Copyright © 2012. Official Website of Technical Education and Skills Development - Central Luzon Office. All rights reserved.

Official Website of Technical Education and Skills Development