Animnapu’t-anim (66) ang nagsipagtapus ng Caregiving NC II mula sa Imperium Training Center Inc., na idinaos sa Municipal Hall, Palayan City, Nueva Ecija

Enero 13, 2023 | Animnapu’t-anim (66) ang nagsipagtapus ng Caregiving NC II mula sa Imperium Training Center Inc., na idinaos sa Municipal Hall, Palayan City, Nueva Ecija.
Dalawampu (20) rito ay iskolar sa ilalim ng Training for Work Scholarship Program (TWSP) ng TESDA, na syang dinaluhan ng TESDA Nueva Ecija Direkto Elpidio Mamaril Jr. bilang suporta at konpirmayon sa mga nagsipagtapus.
Nais ng bawat nagsipagtapos na makapag-abroad upang lumago ang pamumuhay at makatulong sa pamilya. Isang malaking tulong ang programa ng TESDA bilang hakbang sa kanilang pag-unlad, anila.
#TESDAAbotLahat
#TESDAParaSaNovoEcijanos

Make an appointment

SMART: 0947-8973-348
GLOBE: 0917-7079-324

Regional Director: TONI JUNE A. TAMAYO

Address: Diosdado Macapagal Government Center, Maimpis, City of San Fernando, Pampanga Philippines

Copyright © 2012. Official Website of Technical Education and Skills Development - Central Luzon Office. All rights reserved.

Official Website of Technical Education and Skills Development